רקע על ביה"ס

ביה"ס "מכבים" נפתח בשנת תשנ"ו וחגג השנה את שנתו ה-20. בביה"ס לומדים 443 תלמידים הבאים מהשכונות הסמוכות ומפנימיית הילדים "בית אפל". התלמידים נחלקים בין 16 כיתות אם, הכוללות 3 כיתות קטנות של ליקויי למידה.  צוות המורים והעובדים הקבועים מונה כ- 40 איש.

 

ה"אני מאמין" הבית ספרי

האני המאמין של ביה"ס "מכבים" נגזר מהתפיסה ההומניסטית דמוקרטית, שבמרכזה פיתוח הפרט ויכולתו להשתתף באורח פעיל ויעיל בחיים חברתיים וכן התייחסות לשונות וייחודיות הפרט, תכונותיו, סגנון למידתו, נטיות לבו ועוד.

צוות המורים הגדיר כמטרה חשובה ומרכזית את טיפוח האקלים החברתי הבית-ספרי, תוך שימת דגש על חינוך לערכי הדמוקרטיה, מתוך ראייה ש"היחיד שעלינו לחנכו, יחיד של החברה הוא" (דיואי). הפרט בייחודיותו זקוק לחברה לשם התפתחותו, והחברה זקוקה לפרט לשם שגשוגה.

 

תחום חברתי-ערכי

בתחום החברתי הושמו הדגשים על פיתוח אקלים חיובי ונוח, שיהווה סביבה טובה לצמיחה אישית, חברתית, אינטלקטואלית וערכית.

טיפוח האקלים החברתי מתמקד ביצירת תרבות בית ספרית שבבסיסה התנהגויות המושתתות על כבוד הדדי, תוך קיום ערוצים להידברות פתוחה. תרבות זו מתבטאת באורח חיים שכולל הקפדה על זכויות וחובות, על הכרת הגבולות בין "מותר" ו"אסור" ועל נהלים מקובלים שכל באי ביה"ס מקפידים למלאם.

 

ייחודיות בית ספרית:

במהלך השנתיים האחרונות, עבר ביה"ס תהליך של בחירת ייחודיות בית ספרית. הערכים שנבחרו להיות בחזית הייחודיות הם: מנהיגות אישית, מצוינות  ויצירתיות. אנו שואפים להיות בית חם לכל באי ביה"ס ולטפח סביבה חינוכית חדשנית, יוצרת, המטפחת אדם חושב, ערכי ומוסרי. סביבה המאפשרת חופש וביטוי אישי לצד מחויבות ואחריות  חברתית.

אנו נתמקד בלמידה המאפשרת מנהיגות וזאת במקביל להעצמה אישית ולביסוס מצוינות אישית של כל ילד ויצירתיות בהוראה- למידה.

 

הגדרות כלליות כניסה למערכת