חשוב שתדעו

להלן תוכנית סל התרבות הבית ספרית

אגרת התשלומים לשנת תשע"ח מותאמת להנחיות משרד החינוך וקיבלה את אישור יו"ר הנהגת ההורים ומשרד החינוך

כללי התנהגות במסגרת בית הספר