מועצת תלמידים / מועצה ירוקה

מועצה ירוקה

המועצה הירוקה הנה גוף נבחר של תלמידים מכיתות ג'-ו' הפועל בליווי המורה למדעים בנושאים סביבתיים חברתיים.

הגדרות כלליות כניסה למערכת