משולחנה של היועצת

בעקבות המצב

עולות שאלות: אם לשתף את הילדים במחשבותיהם ולחשוף אותם למצב?

הגדרות כלליות כניסה למערכת